ALGEMENE VOORWAARDEN

DNR

Op onze werkzaamheden zijn de voorwaarden zoals omschreven in de DNR 2011 (herziene druk 2013) van toepassing.

Daarnaast zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

ALGEMEEN

 • Nibag neemt geen verantwoordelijkheid voor het niet toekennen van subsidie of kortingen op bijvoorbeeld hypotheken of leningen om welke reden dan ook.
 • Nibag is niet aansprakelijk voor een hogere of lagere (ver)koopsom, langere verkooptermijn etc. om welke reden dan ook.
 • Wij beschikken over de vereiste certificaten BRL 9500 (te downloaden via KIWA).

AANLEVEREN VAN BEWIJSLAST

 • Om de woning te kunnen inspecteren en voorzien van een energielabel hebben we minimaal de plattegronden van de woning nodig. Dit zijn bij voorkeur bouwkundige tekeningen, maar ook een verkooptekening op schaal is voldoende.
 • Verbetering van de woning – bijvoorbeeld het toepassen van isolatie of het installeren van een nieuwe installatie - kan een gunstig effect hebben op je energielabel. Deze maatregelen mogen alleen meegenomen worden als deze bewezen kunnen worden. Niet alle kenmerken kunnen in de woning worden gezien tijdens de inspectie. Om de verbeteringen toch mee te mogen nemen in het energielabel, zul je zelf bewijslast moeten aanleveren.
 • Verbeteringen aan de woning kunnen aangetoond worden in de vorm van de volgende bewijslast. Deze documenten zijn niet vereist voor het opstellen van het energielabel, maar kunnen de uitkomst hiervan wel beïnvloeden:
                    - Tekeningen: Op de tekeningen moet verwezen worden naar het betreffende adres en tijdens de inspectie moet duidelijk worden dat de (verbouwings-)tekeningen
                    daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Denk hierbij aan: plattegronden van alle verdiepingen, gevelaanzichten, doorsneden, details.
                    - Facturen van bijvoorbeeld gevelisolatie, nieuwe cv-ketel, aanbrengen zonnepanelen etc. Hierop moet staan: adres waarop werk is uitgevoerd, merk en type van
                     toegepaste materialen (installatie, glas of isolatie) en hoeveelheid (m² of aantallen).
                    - Installatieontwerp indien beschikbaar
                    - Inregelrapport installatie indien van toepassing
 • Alleen gegevens die worden aangeleverd via de portal of tijdens de inspectie worden meegenomen bij het invoeren van het energielabel. Gegevens die ná inspectie worden aangeleverd, zullen niet meer worden meegenomen. Hoe meer informatie/bewijslast beschikbaar is, hoe gedetailleerder de invoer mogelijk is, wat over het algemeen leidt tot betere energielabels.
 • Bewijslast dat via mail wordt doorgestuurd, wordt niet verwerkt.

AFSPRAAK ENERGIELABEL

 • De klant/opdrachtgever is thuis voor de afspraak en blijft thuis gedurende de afspraak of zorgt ervoor dat iemand aanwezig is om toegang te geven tot het te inspecteren pand.
 • Een adviseur zal nooit alleen in het huis verblijven.
 • Indien uw woning gebruikmaakt van een gemeenschappelijke installatie moet de inspecteur toegang hebben tot de gemeenschappelijke installatieruimte of het dak om de woning van een energielabel te kunnen voorzien. Wanneer dit niet mogelijk is, dan kan het energielabel slechter uitvallen. U draagt er zorg voor dat toegang op het gekozen inspectiemoment mogelijk is.
 • Als er geen tekening van de plattegrond(en) op schaal is aangeleverd via de portal, dan kan een meerprijs in rekening worden gebracht.

REGISTRATIE ENERGIELABEL

 • Energielabels dienen te worden gekoppeld aan pand- of object ID's uit het Kadaster (BAG-ID) om geregistreerd te kunnen worden in de landelijke database (www.ep-online.nl). Wij gaan ervan uit dat het opgegeven pand over een BAG-ID beschikt. Zo niet, dan dient deze door u beschikbaar te worden gesteld alvorens het adres kan worden afgemeld.
 • De gegevens die worden opgenomen in het monitoringsbestand zullen worden geregistreerd in een landelijk gegevensbestand.

RECHTEN EN PLICHTEN OPDRACHTGEVER

 • De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen.
 • Opdrachtgever verleent medewerking aan een mogelijk controleonderzoek van woningen door Nibag of door de certificatie-instelling van Nibag. Bij geen toegang tot de woning kan het energielabel worden verwijderd uit het landelijk gegevensbestand van afgemelde energielabels.

GEHEIMHOUDING

 • Wij houden tegenover derden alle gegevens geheim waarvan wij kennisnemen als gevolg van de gecertificeerde werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke verplichtingen zoals het afmelden bij RVO.

UITSLUITINGEN

 • Alle wijzigingen in wet- en regelgeving (o.a. ten aanzien van de labelmethodiek) gedurende de uitvoering van de opdracht;
 • Werkzaamheden als gevolg van fouten of onvolledigheden in de door de opdrachtgever aangeleverde informatie over de woningen;
 • Utiliteitsgebouwen;
 • Bij zeer afwijkende m2, wordt de prijs opnieuw bepaald. Hiervoor wordt vooraf toestemming van de opdrachtgever gevraagd.